Wszystkie informacje

Rozwiązania mocowań uwzględniające przepisy przeciwpożarowe - Podręcznik ochrony przeciwpożarowej Sikla

Kompleksowe regulacje prawne, wytyczne i standardy dotyczące prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej podlegają ciągłym zmianom. Ich identyfikacja i uwzględnienie w aktualnej wersji jest stałym wyzwaniem dla planistów ochrony przeciwpożarowej, rzeczoznawców, instytucji kontrolnych i urzędów.

Podręcznik ochrony przeciwpożarowej firmy Sikla uwzględnia bieżące ustalenia w zakresie norm, które powstały w oparciu o badania elementów we współpracy z  instytucjami badawczymi na terenie Europy ( RAL / MPA / IBS) i pomagają zorientować sie w stanie techniki.

Rozbudowane tabele z wartościami obciążenia ogniowego, w tym wartości odkształceniowe dla wielu komponentów systemu oraz przedstawienie typowych dla  branży sytuacji montażowych, gwarantują, że cele ochrony są konsekwentnie komunikowane i tym samym można przeprowadzaś montaż, będąc pewnym odbiorów.  

Aktualnie obowiązująca granica bezpieczeństwa nośności zgodnie z DIN EN 1363-1 w odniesieniu do ograniczenia odkształceń została uwzględniona. Najnowszy projekt  2018-04 normy DIN 1363-1 podkreśla  kryterium nośności jeszcze dobitniej. Obliczenia przeprowadzane są  w ramach dozwolonego obszaru. Kryterium nośności uznaje się za spełnione, jeżeli dla elementów konstrukcyjnych pod obciążeniami zginającymi zostanie przekroczona wartość graniczna ugięcia D. W ten sposób można zagwarantować, że profile w wymaganym czasie odporności ogniowej - również w przypadku pożaru - zachowają swoją zasadniczą strukturę i nie stworzą typowego dla awarii schematu, np. wieloboku sznurowego.  Tego typu montaż jest przy uwzględnieniu stanu techniki niedpopuszczalny i nie może podlegać odbiorom.

Jeszcze więcej informacji na temat prawidłowego montażu znajdziecie Państwo w naszej publikacji, która niebawem ukaże się również w formie tradycyjnego podręcznika.

Jesteśmy Państwa kompetentnym partnerem w zakresie ochrony przeciwpożarowej!

Pliki do pobrania